NEMAN SHAWARA.

 • NEMAN SHAWARA.

   Umar Ibrahim updated 10 months ago 1 Member · 1 Post
 • Umar Ibrahim

  Member
  March 25, 2021 at 8:49 pm

  Alamu alaikum, jama’ah ina da tambaya.

  Wane littafi ne daga cikin littattafan gidan karatu ya kamata in karanta domin samun natsuwar da za ta mantar da ni ɓacin ran da na shiga a wannan wunin?

Viewing 1 of 1 replies

Log in to reply.

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now